Jump to content
Sign in to follow this  
Kanpuu

Bilgisayar Terimleri Sözlüğü

Recommended Posts

Kanpuu    242
Kanpuu

-A-

 

Absolute Address

Gerçek Adres

Bir bilginin bulunduğu bellek konumu. Bellek üzerinde doğrudan erişilen adres.

 

Absolute Coding

Mutlak Kodlama

Makine dili komutlarının ve mutlak adreslerin kullanıldığı kodlama yöntemi. Mutlak kodlama, bilgisayarca bir çevirme yapmaksızın doğrudan yürütülür.

 

Access

Erişim

Bilginin disk, disket, bellek vb. bir çevre biriminden elde edilmesi süreci. Bilgi okumak ya da yazmak için belli bir yeri bulmak.

 

Access Methods

Erişim Yöntemleri

Ara bellek ile çevre birimleri arasında bilgi iletişimini sağlayan teknikler. Erişim yöntemleri yazılım ve bilginin yeraldığı çevre biriminin özelliklerine bağlı olarak değişir.

 

Accumulator

Biriktirici

Aritmetik ya da mantıksal bir işlemin sonucunun saklandığı bir genel amaçlı yazmaç.

 

Active Page

Aktif Sayfa

Renk/grafik uyarlayıcısında bilginin yazıldığı ara bellek. Bilginin görüntülendiği ara bellekten farklı olabilir.

 

Add on

Ekeleme

Bir bilgisayara kapasitesinin artırmak için bağlanan herhangi bir devre. Add-on card: eklenmiş kart, add-on memory: eklenmiş bellek gibi.

 

Add Time

Toplama Süresi

Topalancak bigilerin bellekten elde edilmesi, toplama işlemnin yapılması ve sonucun belleğe konulması için geçen toplam zaman.

 

Address

Adres

Bir sayacın yeri, belleğin belli bir parçası veya başka bir veri kaynağı veya verinin gideceği yer. Bir veri birimi veya cihaza adresini belirterek konu etmeye de adres denilmektedir.

 

Address Register

Adres Yazmacı

Yürütülen mevcut komutun adresini içeren yazmaç.

 

Addressable Point

Adreslenebilir Nokta

Bilgisayar grafiğinde görüntünün adreslenebilir herhangi bir noktası. Görüntü ekranın üzerinde belli bir sayıda nokta bulunmaktadır(pixel). Bu noktalar küçük birer kareden meydana gelirler ve ekranı koordinatları belli kare ağı ile sararlar.

 

Addressing

Adresleme

Bir bellek yerine, bir sözcüğe, bir yazmaca veya bir çevre birimine erişimin düzenlenmesi.

 

ALGOL:ALGOrithmic Language

ALGOL(Algoritmik Dil)

Özellikle bilimsel alanlar için gelitirilmiş bir üst düzey programlama dilidir. Pascal dili blok yapısını ve belli özellikleri ALGOL'den almıştır.

 

Algorithm

Algoritma

Bir problemin çözümü için geliştirilen ve belli sayıda adımlardan oluşan kurallar kümesi.

 

Allocation

Atama

Bilgisayarda bir işin yürütümü sürecinde, program tarafından bellekte veya bir kaynağın kullanılması veya kullanıma hazırlanması. Bilgisayarın ana belleğine ayrılan herhangi bir alan.

 

Alphabetic

Alfabetik

Yalnızca alfabedeki harflerden oluşan bilgilere ilişkin bir özellik.

 

Analog

Örneksel

Bilginin sürekli bir fiziksel birimle gösterilmesi.

 

Analog Computer

Örneksel Bilgisayar

Matematiksel ifadelere benzer fiziksel durumlar yaratarak işlemlerini sürdüren bir bilgisayar. Örneksel bilgisayarlar sayısal bilgisayarlar gibi doğrudan sayı ve karakter bilgilerle işlem yapmayıp, sürekli değişen ses, ısı ya da voltaj gibi verileri kullanırlar.

 

Analog Data

Örneksel Veri

Sürekli değişen fiziksel bir büyüklükle gösterilen ses, ısı vb. bilgi.

 

Analog to Digital Converter

Örneksel-Sayısal Çevirici

Örneksel bilgiyi sayısal bilgiye dönüştüren cihaz ya da devre.

 

Analysis

Çözümleme

Bir sorunun simetatik biçimde ele alınması.

 

Application

Uygulama

Bilgi işlem tekniklerinin uygulandığı özel sorunlar.

 

Application Program

Uygulama Program

Programcıların veya kullanıcıların hazırladığı ve belli ihtiyaçları karşılamaya yönelik, bilgisayarı faydalı hale getiren muhasebe, metin düzenleyici gibi programlara verilen genel isim, bilgisayar programları.

 

Architecture

Mimari

Bir bilgisayarın tasarımı. Bir bilgisayar siteminin  donanım ve yazılım olarak yeteneklerinin, kapasitesinin tasarımı.

 

Archive

Arşiv

Dosyaların vardayılan standart özniteliği.

 

Arithmetic Coprocessor

Aritmetik İşlemci

Matematiksel işlemlerin daha hızlı ve doğrulukla yapılmasını üstlenen yardımcı işlemci.

 

Arithmetic Operation

Aritmetik İşlem

Dört işlem. Mikroişlemcinin yaptığı toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemler.

 

Arithmetic-Logic Unit

Aritmetik -Mantıksal Birim

Bilgisayarın ana ilkem biriminin temel bölümü olan aritmetik-mantık biriminin temel bölümü olan aritmetik mantık birimi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi dört temel işlemi ve mantıksal işlemleri yapar.

 

Artifical Intelligence

Yapay Zeka

Algoritma biçiminde tanımlanmayan, öğrenme yöntemlerinden yaralanan, görüntü  tanıma, etkileşimli işlemler, doğal dil tanıma, uzman sistemler gibi uygulamalar için bilgisayar sistemleri ve yazılım geliştirme çalışmaları yapan alan. Bilgisayar biliminin bilgisayarların uygun, zekice bir davranışta bulunmaları için programlanmalarına dair çalışmaları içine alan araştırma dalı.

 

ASCII

ASCII

"American Standart Code for Information Interchange"in kısa adı. Bilgi işletim cihazları arasında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla geliştirilmiş standart bir kodlama sistemi. Örneğin F karakterlerinin karşılıklı ikili sayı olarak 00100101 tanımlanmıştır.

 

Assembler

Çevirici

Bir çervirici (assembler), çevirme işlemini yapan bir programdır. Bu nedenle çevirici olarak da anılırlar. Assembler kaynak kod ya da kaynak program olarak adlandırılan assembly programını okur ve makine diline çevirir. Çevirici aslında belli bir düzende yazılmış olan bellenir(mnemonic) kodları (assembly programını) alır ve onları karşılık olan ikili kodlara (makine dili) dönüştürür. Bu ikli kodlara da makine kodu denir. Bu kod bilgisayar tarafında herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan doğrudan işlenir. 

 

Assembly

Çevirme

Assembly dilinde yazılmış kaynak programı makine diline çevirme işlemi.

 

Assembly Language

Çevirici Dil

Alt düzey bir programlama dili. Mikroişlemci temelinde bellenir kodlar ile temel işlemlerin yapıldığı programlama dili.

 

Assembly Program

Çevirici Program

Belli bir işlevi olan assembly dilinde yazılmış kaynak program. Bellenir (mnemonic) denilen kodlar (assembly dili komutları) makine dilinin komutlarının birebir karşılığıdır. Bu nedenle Assembly programlama dilindeki programlar etkin ve hızlı çalışırlar.

 

Asynchronous

Zaman Uyumsuz

Bilginin belli aralıklarla değil de hazır olduğu an gönderildiği bir işletim yöntemi.

 

Attribute

Öznitelik

Bilgi öğelerinin özelliklerini belirtir. Örnek: kayıdın bulunduğu ortam. kayıt alanlarının sayısal, alfabetik olarak özellikleri, kaydın korunumlu olması.  Dosyaların özellikleri; saklı(gizli), arşiv, sadece okunabilir.

 

Autoexec.bat

Autoexec.bat

MS-DOS işletim sistemlerinin ilk olarak(başlangıçta) yürüttüğü toplu komut dosyası.

 

Automatic

Otomatik, Özdevinimli

Bir cihazın veya bir işlemin (sürecin) herhangi bir kişinin denetimine ihtiyaç duymaksızın çalışması. Değişkenlerin tanımlandığı anlamda anlara bellek alanı ayrılması.

 

Automatic Data Processing

Otomatik Bilgi İşlem

Bilgi işlem sürecinin otomatik cihazlarla yapılması.

 

Automation

Özdevinim

Otomatik cihazlarla her türlü sürecin ve öz-denetimin yapılması.

 

Auxiliary Memory

Yardımcı Bellek

Bilgisayarın ana belleğine ek olarak bilgisayar sisteminde yer alan ve çoğunlukla kalıcı bellek alanı ya da çevre birimi olarak kullanılan .çevre birimleri.

 

Availability

Kullanılabilirlik, Bulunurluk

Kullanılabilecek belleğin ve bir yeri işleme cihazının hatasız çalışabileceği sürecin yüzde olarak gösterilmesi.

 

 

-B- bölümü ile devam edecek.

 

  • Like 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kill Master    1,953
Kill Master

Eline sağlık. Kolay gelsin. Güzel bir çalışma. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kingslayerr    13
Kingslayerr

Emeğine sağlık  :97:

Share this post


Link to post
Share on other sites
steg    79
steg

Teşekkürler, emeğinize sağlık :cool:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanpuu    242
Kanpuu

-B-

 

Background Processing

Öncelik

Bilgisayarda o anda daha öncelikli bir program işletilmiyorken, önceliksiz bir programın otomatik olarak ya da kullanıcı kontrolü ile işletilmesidir. 

 

Backup

Yedekleme

Bilgisayar sisteminde yeralan bilgi dosyalarının korunması amacıyla herhangi kopyaların bir saklama ortamına (depo harddisk, dvd vb) alınmasıdır.

 

Base

Taban

Herhangi bir sayı sisteminde kullanılabilecek rakam sayısı. Örneğin 2'lik tabanda sadece 0 ve 1 sayıları kullanılabilir.

 

Bat(ch) File 

Bat(ch) Dosyası

MS-DOS işletim sisteminde programların çalıştırılmasını ve diğer işletim sistemi komutlarını kontrol eden komut dosyaları.

 

Batch Processing

Toplu İşlem

İşletim sistemi seviyesindeki komutların art arda ve otomatik olarak makineye verilmesi. Bu işlem sırasında kullanıcı program arasında etkileşimli bir iletişim yoktur.

 

Baud Rate

Baud Hızı

Bilgisayar ve çevre birimleri arasındaki iletim hızının ölçümüdür. 1 saniyede iletilen bit sayısı.

 

BCD

İkili Kodlanmış Onlu Sistem

"Binary Coded Decimal"ın kısa adı. Onluk sayıların 2'lik düzendeki sayılarla gösterilmesi.

 

Benchmark

Değerlendirme

Bellki koşullar altında bir bilgisayar sisteminin başarısının tasarlanmış bir program (problem) ile ölçülmesi. 

 

Bidirectional Printing

Çift Yönlü Yazma

Yazıcı kafasının hem giderken hem de dönerken iki yönde de yazabilmes yeteneğidir.

 

Binary

İkili

İkili tabanda sayı sistemidir. 1'ler ve 0'lardan oluşan değerleri içine alan sayı sistemi.

 

Binary Arithmetic

İkili Aritmetik 

Onlu sayı sisteminde olduğu gibi, mutlak ve konumsal değerlere sahip ikili sayı sisteminde de yapılan değerlere sahip ikili sistemin de yapılan aritmetiktir. İkili sayı sisteminde temel aritmetik  işlemler, toplama ve çıkarmadır. Çarpma işlemi ardışık toplama, yine bölme işlemi ardışık çıkarma olarak yapılır. İkili toplama işlemi onlu sistemde olduğu gibi sağdan başlayarak yapılır. Onlu sistemde olduğu gibi iki sayının toplam değeri taban değeri olan 10'dan büyük olduğunda elde işlemi doğruysa aynı yöntemle ikili sistemde 2'den büyük olan toplamlarda elde işlemi yapılır. İkili çıkarma işleminde önce sayının tümleyeni bulunur. Buna ikinin tümleyeni (two's complement) denir. İkili bir sayının tümleyenini bulmak için sayının 1 değeri 0, 0 değeri 1 yapılır. 

 

Binary to Decimal Coversion

İkli Onlu Dönüşüm

İkili tabanda yazılmış bir sayının onlu tabana çevrilmesidir.

 

BIOS

BIOS

"Basic input output system(temel  giriş çıkış sistemi)"in kısaltmasıdır. İşletim sisteminin çevre birimlerini düzenleyen bölümü. Çevre birimleri değiştikçe işletim sisteminin sadece bu bölümünde değişiklikler yapılarak yeni bir sistem oluşturulabilir. Programlanamış ve bşr EPROM (Türkçe: Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek) üzerinde kopyalanmış olarak yeralan ve belli donanım birimlerinin temel işlevlerini yerine getirmek üzere çeşitli programları ve kesmeleri içeren ve ilk yüklemeyi sağlayan program.

 

Bit

Bit, İkili

"Binary digit"in kısa adı. Bilgisayarın kullandığı verilerin temel birimi. Sadece 0 ve 1 değerini alabilir. Bilgisayar sistemindeki tüm bilgi öğeleri ve denetim öğeleri bit bileşimleri ile ifade edilirler.

 

Block

Öbek, Blok

Belli bir amacı ve  tanımlaması olan parçalardır. Assembly dilinde PROC tanımlamaları ile belli işlem blokları tanımlanır. Giriş/Çıkış işlemlerinde belli bir miktar bilgidir. Belli bir amacı ve tanımlaması olan program parçalarıdır. Assembly dilinde PROC tanımları ile belli işlem blokları tanımlanır. Giriş/Çıkış işlemlerinde taşınan belli bir miktar bilgidir. Kopyalamak, taşımak, silmek vb. işlemler için özel bir sekilde seçilmiş veri kümesidir.

 

Blocking

Öbekleme, Bloklama

Bilgisayarda giriş/çıkış işlemlerini ya da yüksek erişim hızına gereksinim duyulan işler için kullanılan küçük kapasiteli bellek birimleridir. Bilgisayarda giriş/çıkış işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla iki ya da daha fazla kayıdın bir blok olarak birleştirilmesi.

 

Boolean Algebra

Boole Cebiri

Sayılar yerine mantıksal fonksiyonları içeren bir cebir sistemi.

 

Boot 

Ön Yükleme

Bilgisayarın ilk açılması ve hazır hale gelmesidir. Öz-yükleme sürecinde bilgisayar işletim sistemini ve diğer denetim programlarını ana belleğe yükler. Öz-yüklemenin ardından bilgisayar kullanıma hazır hale gelir.

 

Bootstrapping

Önyükleyici

Bilgisayar belleğinin temizlenerek ilk başlangıç komutlarını otomatik olarak yüklenmesi işlemi.

 

Branch

Dal, Sapma

Program akışının belli koşullara göre yönlenip ayrıldığı yerler.4

 

Breakpoint

Kesilme Noktası

Bilgisayarda yapılan bir işlemin kesilip ara verildiği yerdir. Genellikle hata arama ve test amacıyla kullanılır.

 

Buffer

Tampon, Yastık

Bilgi akışındaki hız farklılıklarının etkisini önlemek üzere bilginin geçici olarak yüklendiği birimdir. Bilgisayarın belleğinde yeralan ve genellikle geçici olarak bilgi saklamak için kullanılan ara bellek alanı.

 

Bug

Hata

Bilgisayar sistemin donanım ya da yazılım elemanlarında meydana gelen aksaklıklar.

 

Bus

Taşıt

Bilgi bitlerini bir yerden diğerine taşıma işlevini yerine getiren sinyal yollarıdır. Bellek birimleri ve yazmaçlar arasında bilgi iletişimini sağlayan kanallar.

 

Byte

Byte

 

Bilgisayarca ve mikro işlemci tarafından bir birim bilgi alarak kullanılan ikili sayı dizisidir. Genellikle sekiz bitten oluşan bir byte veri bir harf, karakter ya da sayıyı temsil eder. Byte, saklama birimleri içinde bir birimdir. 8 bit, 1 byte'a denktir.

8 bit= 1 byte

Kilobyte (kb)= 1024 byte

Megabyte (mb)= 1024 kb= 1024x1024byte

Gigabyte (gb)= 1024mb= 1024x1024kb

Terabyte (tb)= 1024gb= 1024x1024gb

Petabyte (pb)= 1024tb

Exabyte (eb)= 1024pb

Zettabyte (zt)= 1024eb

Yottabyte (yt)=1024zt

 

-C- Bölümü ile devam edecek.

 

 

 

 

Edited by Kanpuu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanpuu    242
Kanpuu

-C-

 

Call

Çağırma

Bir programın bir alt programa sapmasıdır. Çağırma program denetiminde kullanılan belli tekniklerden birisidir. Çağırma sürecinde bir ana programdan tek tek alt program çağrılarak aktif hale getirilir. Çağrılan alt programın işlevini sona erdirmesinden sonra tekrar ana programa geri dönülür.

 

Cancel

İptal, Unut

Birgisayarda yapılan bir işlemin terk edilmesidir.

 

Capacity

Kapasite, Sığa

Bilgi saklama ortamının (disk) ya da ana belleğin alabileceği en çok bayt ya da sözcük sayısı. 640kb ya da 80mb gibi.

 

Card

Kart

Bilgisayar donanımını oluşturan birimlerdir.

 

Case

Kasa

Bilgisayar sisteminin devrelerinin yer aldığı genellikle meal şase ve kutular.

 

Central Processing Unit(CPU)

Merkezi İşlem Birimi

Aritmetik mantık birimini ve kontrol birimini de kapsayan bilgisayar sisteminin ana birmidir. Bilgisayarın tüm işlevsel birimidir. Ana işlem birimi üç bölümden oluşur. Bunlar: ana bellek, aritmetik mantık birimi ve kontrol birimidir.

 

Chaining

Zincirleme

Bir program içinden başka bir programın çağrılarak çalıştırılmasıdır.

 

Channel

Kanal, Oluk

Bilgisayarın ana işlem birimi ile çevre birimleri arasında bilgi iletişimi sağlayan iletim yoludur.

 

Character

Karakter

Bilgiyi temsil eden bir harf, bir sayı ya da simge. Yazılı bir mesajın içindeki harf, rakam, noktalama ve özel işaretlerin herhangi biri.

 

Charecter Set

Karakter Takımı

Belli kodalama sisteminde ya da cihaza özgün karakterler.

 

Chip

Yonga

Küçük bir alan üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği ve genellikle silikon gibi yarı iletken bir malzemeden yapılmış bir ince dilim.

 

Circuit

Devre

Elektronik akımın geçtiği elektriksel birimlerin yarı iletken sistemi.

 

Clock

Saat

Zaman uyumlu bir bilgisayarda işlemlerin zamanlamasını denetlemek için kullanılan bir sinyal.

 

Co-processor

Yardımcı İşlemci

Matematik işlemci ya da aritmetik işlemci olarak adlandırılırlar. Asıl mikro işlemciye bağlı çalışırlar.

 

Code Page

Kod Sayfası

Kullanılan karakter takımıdır. Bilgisayarlarda ülkeye göre farklı karakter takımına sahip kod tabloları kullanılabilir.

 

Coding

Kodlama

Verilerin, bilgilerin ve komutların simgesel şekilde  temsil edilmesidir. Program algoritmasının

 bir programlama dili kurallarına göre yazılması.

 

Command

Komut

Bilgisayara yapacağı işlemi belirten önceden tanımlanmış sözcük ya da sözcük dizisi.

 

Command Line

Komut Satırı

Komut girilen yer.

 

Comment

Not, Açıklama, Yorum

Programcıların kaynak kod içerisine yazdığı hatırlatıcı veya yönlendirici notlar. 

 

Compile

Derleme

Simgesel bir dil altında yazılmış kaynak programların hatalarının bulunması ve ardından makine diline  çevrilmesi işlemi. Derleme sürecinde önce kaynak programın sözdizimi denetlenir. Ardından programın mantığı kontrol edilir. Son işlem olarak kod üretilir. Kod üretimi sırasında kaynak program önce Assembly diline ve daha sonra makine diline çevrilir.

 

Compiler

Derleyici

Yüksek seviyeli bir dilde yazılmış bir kaynak programı makine diline çeviren program. Derleme işlemini yapan program.

 

Computer

Bilgisayar

Bir işlemde kullanılan elektronik cihaz. Aritmetik ve mantık işlemlerini kendisine yüklenmiş bir program aracılığıyla otomatik olarak yapan bir elektronik cihazdır.

 

Conditional Branch

Koşullu Sapma

Programn içinde kontrolün bir konuttan diğerine geçmesinin  herhangi bir koşula bağlı olarak gerçekleşmesi.

 

Constant

Sabit

Değişmez (sabit) değeri olan bir bilgi öğesi. Programlada belli bellek yerlerine değişmez sabit sayısal ya da alfabetik bilgiler atanır. Atanan bu bilgiler değişmezdir ve değişmemeleri hataların oluşmasını önler.

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanpuu    242
Kanpuu

Data

Veri

Sayılardan veya alfabetik karakterlerden oluşan herhangi bir değer.

 

Data Base

Veri Tabanı

Belli bir organizasyon içinde tüm veri ve bilgileri içeren ana veri kütüğü.

 

Data Communication

Veri İletişim

Bilginin denetim altında yollanması, kabul edilmesi.

 

Degub

Hata Ayıklama

Bir sistemdeki veya programdaki hataların ayıklanması.

 

Debugger

Hata Ayıklayıcı

Programın işletimini gerçekleştirip hatalarını bulan sistem.

 

Decode

Kod Çözmek, Düğüm Çözmek

Bilginin kodlanmadan önceki formuna çevrilmesi işlemi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...